Hos Make It Better Consult tror vi på, at vi alle kan gøre det lidt bedre, hvis vi får hjælp til at se og udfolde vores potentialer. Vi hjælper ledere og medarbejdere til at spille bedre sammen om at skabe højere kvalitet, større effektivitet og mere innovationskraft.
icon_38719

Fra strategi til forandring

Vi faciliterer og designer strategiprocessen fra idé om fremtiden til implementering i nutiden. Det sker bedst ved målrettet involvering af ledelseslag og nøglemedarbejdere.

network-hi

Øg jeres sociale kapital

Vi hjælper med at øge den sociale kapital, som styrker jeres præstationsevne. Det har en positiv effekt på kvalitet, skaber stærkere samarbejde på tværs, øger produktivitet og styrker innovationsevne.

32441

Styrk jeres organisation

Vi kan styrke jeres afdeling, team eller virksomhed ved at udfordre jeres perspektiv på løsninger. Kompetent ledelse er at afsøge flere muligheder og have mod til at ændre på organisation

icon_6770

Styr på dit lederskab

Vi kan træne og styrke dit personlige og relationelle lederskab gennem fælles holdforløb og 1:1 coaching. Vi kan også designe og gennemføre lederudviklingsforløb for alle jeres ledere.